Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Edukacja

  • 5 kwietnia 2019
  • 12 kwietnia 2019
  • wyświetleń: 66018

[ZDJĘCIA] Trwa strajk nauczycieli w powiecie pszczyńskim

W poniedziałek w godzinach porannych (aż do odwołania) rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Monitorujemy jak wygląda sytuacja w placówkach na terenie gmin powiatu pszczyńskiego. Tutaj również zajęcia lekcyjne się nie odbywają. Mimo utrudnień, udało się natomiast zorganizować egzaminy gimnazjalne.

Strajk nauczycieli - III Liceum Ogólnokształcące - 08.04.2019 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Kolejne rozmowy związków zawodowych nauczycieli ze stroną rządową zakończyły się fiaskiem. W niedzielę strony nie doszły porozumienia i w poniedziałek rozpoczął się ogólnopolski strajk. Protest nie ominął również powiatu pszczyńskiego. Wszędzie nauczyciele proszą rodziców o zrozumienie i przypominają, że "protestują, bo chcą uczyć", ale oczekują za swoją pracę godnego wynagrodzenia i prestiżu wykonywanego zawodu

Strajk nauczycieli, III LO, liceum
Pomysłowa forma protestu w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie · fot. Raku


PszczynaZgodnie z zapowiedziami nauczyciele we wszystkich placówkach oświatowych gminy Pszczyna przystąpili do strajku. Jak poinformował w poniedziałek w godzinach porannych Urząd Miejski, strajkuje tutaj ponad 90% nauczycieli.

Strajk nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 18 w Pszczynie - 08.04.2019 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- Na prawie 8000 przedszkolaków i uczniów rodzice przyprowadzili do placówek około 300 dzieci, którym na tę chwilę zapewniono opiekę - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Urząd Miejski w Pszczynie.

Działa powołany przez burmistrza sztab kryzysowy. Komunikaty o sytuacji strajkowej będą przekazywane na bieżąco.

Strajk nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie - 08.04.2019 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Na czas protestów placówki oświatowe z gminy Pszczyna mogą bezpłatnie odwiedzić Pokazową Zagrodę Żubrów oraz Skansen. Szczegóły należy uzgodnić w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

O godzinie 15.00 na stronie Urzędu Miejskiego pojawił się kolejny komunikat. Informuje on, iż we wtorek (9 kwietnia) strajk będzie kontynuowany we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

Strajk nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklciach - 09.04.2019 · fot. nadesłane przez czytelniczkę


We wtorek rano odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół w celu omówienia istniejącej sytuacji związanej z egzaminami gimnazjalistów.

- Mając na uwadze dobro uczniów czynię starania razem z dyrektorami gimnazjów, aby powołać komisje egzaminacyjne. Ze względu na trudną sytuację związaną ze strajkiem nauczycieli ostateczną informację o komisjach opublikujemy w dzienniku elektronicznym, w godzinach popołudniowych - informuje Dariusz Skrobol.

Strajk nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie - 08.04.2019 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W środę rano rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. W pszczyńskich szkołach pracuje 16 komisji. Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminów. Nie było żadnych zakłóceń. Również w czwartek i piątek egzaminy się odbyły.

Szkoły powiatoweOd poniedziałku, 8 kwietnia do odwołania trwa strajk nauczycieli i niepedagogicznych pracowników oświaty, którzy starają się w ten sposób wywalczyć godne pensje.

Akcja strajkowa prowadzona jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Powiatowym Zespole Szkół nr 1, Powiatowym Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie oraz Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli. Do strajku przystąpili również pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Strajk nauczycieli - Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 08.04.2019 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Z danych przekazanych przez dyrektorów placówek wynika, że w poniedziałek do strajku przystąpiło ponad 90% nauczycieli, którzy o godz. 8.00 rozpoczynali pracę. W części szkół strajkują również pracownicy obsługi i administracji. We wszystkich szkołach powiatowych przebywa obecnie kilkunastu uczniów, dla których zostały zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami, którzy przekazują nam informacje o aktualnej sytuacji w placówkach. Rozumiejąc trudną sytuację rodziców związaną ze strajkiem i koniecznością zapewnienia opieki dzieciom, podjęłam decyzję, że od jutra pracownicy starostwa mogą przyprowadzić do pracy swoje dzieci. Dzieci nie będą towarzyszyć rodzicom przy stanowiskach pracy, ale zostaną dla nich zorganizowane zajęcia na sali sesyjnej - mówi starosta pszczyński, Barbara Bandoła.

We wtorek, 9 kwietnia, strajk kontynuowany jest we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pszczyński. Skala strajku jest identyczna, jak wczoraj - akcję protestacyjną prowadzi ponad 90% nauczycieli, w części szkół do strajku dołączyli także pracownicy obsługi i administracji. W Zespole Szkół nr 3 przebywa siedmioro uczniów, dla których zostały zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Pawłowice8 kwietnia rozpoczął się strajk w gminnych placówkach oświatowych. Na czas strajku dzieci i młodzież z gminy Pawłowice mogą skorzystać z gminnych obiektów kulturalnych i sportowych.

Od 8.00 do 13.00 dzieci mogą odwiedzić Centrum Kultury w Pawłowicach, Gminną Bibliotekę Publiczną i jej filie oraz Gminny Ośrodek Sportu. Od 8.00 do 13.00 zajęcia będą również prowadzone w świetlicy działającej w Osiedlowym Domu Kultury. Stałe zajęcia będą odbywać się bez zmian, zgodnie z harmonogramem.

- W miarę możliwości kadrowych, również z szkołach i przedszkolach zapewniona będzie opieka dla dzieci przyprowadzonych przez rodziców do poszczególnych placówek - zapewnia wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel.

10 kwietnia rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem egzaminy gimnazjalne. Informacje takie przekazali do Urzędu Gminy dyrektorzy ze Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Osiedlu Pawłowice oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach.

Goczałkowice-Zdrój- Większość pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Opieka dzieciom zostanie zapewniona jedynie w formie zajęć grupy mieszanej wspólnej dla uczniów wszystkich oddziałów. Wszystko wskazuje na to, że nie ma zagrożenia dla przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w szkole - poinformował w czwartek Urząd Gminy.

W dniach 13-15 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju odbyło się referendum strajkowe. Udział w nim wzięło 58 osób uprawnionych do głosowania, co stanowi 61% uprawnionych. Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 50 głosujących, czyli 86% pracowników biorących udział w głosowaniu. Akcja strajkowa rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia, potrwa do odwołania. Na ten czas w szkole powołany zostanie komitet strajkowy.

Strajk nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju - 08.04.2019 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W związku z brakiem możliwości prawidłowego funkcjonowania placówki z powodu akcji strajkowej, dyrektor powiadomiła Państwową Inspekcję Pracy. Gotowość do podjęcia strajku wyraziło 95% nauczycieli. W strajku nie uczestniczą: dyrektor, wicedyrektor, ksiądz, siostra zakonna, katechetka, zastępca przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej i pedagog szkolny.

Beata Smolarek, dyrektor placówki z wyprzedzeniem poinformowała rodziców uczniów o zaplanowanym przez związki zawodowe strajku i możliwej konieczności odwołania zajęć. Jak podkreśliła, zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom w czasie strajku będzie możliwe jedynie w formie zajęć grupy mieszanej wspólnej dla uczniów wszystkich oddziałów. Zwróciła się też do rodziców z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad dziećmi w czasie strajku.

Wszystko wskazuje na to, że nie ma zagrożenia dla przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w szkole. - Robimy wszystko, by odbyły się one zgodnie z planem. Wychowawcy odpowiednio powiadamiają rodziców uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjalnych, że dzieci mają stawić się na egzamin - przyznaje Agnieszka Niwińska, wicedyrektor SP nr 1.

- Jestem w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły. Po podjęciu przez pracowników placówki decyzji o przystąpieniu do akcji strajkowej staramy się, aby spowodowane tym uciążliwości dla uczniów i ich rodziców były jak najmniejsze - mówi wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Gabriela Placha.

Ponadto w poniedziałek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 wydała komunikat. Jego treść publikujemy poniżej.

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że wczorajsze negocjacje związków zawodowych z rządem zakończyły się niepowodzeniem, od dnia 8 kwietnia br. rozpoczęła się bezterminowa akcja protestacyjna nauczycieli w całej Polsce. Niemal wszyscy pracownicy pedagogiczni naszej szkoły przystąpili do strajku.

Od poniedziałku 8 kwietnia szkoła będzie otwarta w godzinach od 7:00 do 16:00, lecz nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńcze dla niewielkiej liczby uczniów. Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na frekwencję.

O każdej zmianie sytuacji zostaną Państwo poinformowani poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Beata Smolarek


W strajku udziału nie biorą gminne przedszkola. Tam zajęcia będą odbywały się normalnie. Placówki na znak solidarności z protestującymi wywieszą flagi strajkowe.

MiedźnaRównież w gminie Miedźna 8 kwietnia we wszystkich szkołach podstawowych pracownicy pedagogiczni rozpoczęli akcję strajkową.

- Każda szkoła jest jednak otwarta dla uczniów i dyrektorzy podejmują starania by zapewnić opiekę uczniom, którzy przyjdą do szkoły. W szkołach przeprowadzane są zajęcia opiekuńcze. Cały czas jestem w kontakcie z dyrektorami szkół, aby w razie potrzeby wesprzeć ich w realizacji opieki nad uczniami, którymi w tym czasie nie będą w stanie zająć się ich opiekunowie - informuje wójt Jan Słoninka.

Przedszkola pracują bez zakłóceń, dzięki czemu każde dziecko uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Miedźna ma zapewnioną opiekę, jak dotychczas.

10 kwietnia we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miedźna pracownicy pedagogiczni kontynuowali akcję strajkową. Każda szkoła jest jednak cały czas otwarta dla uczniów i dyrektorzy podejmują starania by zapewnić opiekę uczniom, którzy przyjdą do szkoły. W szkołach przeprowadzane są zajęcia opiekuńcze.

Jednocześnie wójt poinformował, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty odbędą się bez zakłóceń.

Choć nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, w środę w szkole w Goczałkowicach zgodnie z planem rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. W pierwszym dniu 59 gimnazjalistów przystąpiło do egzaminów z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego.

Zgodnie z harmonogramem, egzaminy będą kontynuowane w czwartek i piątek. - Powołano wszystkie komisje na egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy ósmoklasisty. Mamy nadzieję, że wszystkie egzaminy odbędą się zgodnie z procedurą - mówi Beata Smolarek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach 15-17 kwietnia. W szkole w Goczałkowicach przystąpi do nich 84 uczniów.

SuszecZ dniem 8 kwietnia nauczyciele gminnych szkół i przedszkoli przystąpili do ogólnopolskiej akcji strajkowej. Zgodnie z zapowiedziami w pierwszym dniu strajku 8 kwietnia do akcji strajkowej przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i zespoły szkolno - przedszkolne Do strajków nie przystąpiło przedszkole Suszec, które pracuje normalnie. Wszystkie szkoły są otwarte. W pierwszym dniu do akcji przystąpiło ogółem 132 nauczycieli. Najwięcej w SP Suszec 35 osób przy 6 osobach nie strajkujących. W pozostałych szkołach zdecydowana większość nauczycieli również przystąpiła do strajku. Rodzice wiedząc o akcji strajkowej sporadycznie przyprowadzali dzieci do placówek. Uczniowie niektórych szkół biorą udział w rekolekcjach. Wszystkie dzieci obecne w szkole zostały objęte zajęciami świetlicowymi. I tak najwięcej dzieci było w ZSP Mizerów - 18 dzieci, w SP Suszec 7 dzieci, w Radostowicach 3 dzieci, w Kryrach 2 dzieci. W ZSP Rudziczka oraz SP Kobielice nie było takiej potrzeby ze względu na brak dzieci. Łącznie opieką świetlicową zostało objętych 30 dzieci, głównie najmłodszych. Z kolei w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych objętych opieką zostało ogółem 86 dzieci. Najwięcej w ZSP Mizerów 42 dzieci, w ZSP Kryry 20 dzieci, ZSP Rudziczka 8 dzieci, ZSP Radostowice 9 dzieci, w SP Kobielice 7 dzieci.

W dniu 9 kwietnia sytuacja jest podobna. Strajkuje 109 nauczycieli. W szkole w Suszcu nie strajkuje 9 nauczycieli, w Kryrach 6, w Kobielicach 7, w Radostowicach 9, w Rudziczce 7 a w Mizerowie 5. Opieką w zespołach szkolno - przedszkolnych objętych jest 136 dzieci i 16 dzieci w szkołach podstawowych.

W środę w 3 szkołach w Gminie Suszec rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne w części humanistycznej. Dzięki dużej pracy dyrektorów szkół egzaminy rozpoczęły się punktualnie i zgodnie z procedurami, pomimo trwającej akcji protestacyjnej nauczycieli.

Komisje egzaminacyjne pracują w pełnej obsadzie i nie było potrzeby zatrudniania innych niezatrudnionych nauczycieli. W Szkole Podstawowej w Suszcu przystąpili wszyscy uczniowie 3 - klas gimnazjalnych - 57 uczniów, 2 komisje egzaminacyjne. W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach przystąpiło wszystkich 19 uczniów, jedna komisja egzaminacyjna. W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Radostowicach przystąpiło 43 uczniów ( 1 uczeń na leczeniu i tam przystąpi do egzaminu), 3 komisje egzaminacyjne. W czwartek część matematyczno-przyrodnicza, a w piątek część językowa.

- Sytuacja jest dynamiczna i w następnych dniach może ulec zmianie. Trzeba zaznaczyć, iż za dni strajku wynagrodzenie nie przysługuje. Nauczyciele czują presję rodziców, a z drugiej strony troskę o swoich uczniów, w jakże ważnych dniach dla ich edukacji - napisał w jednym z komunikatów wójt Marian Pawlas.

Oskar Piecuch / pless.pl, źródło: UG Pawłowice, UM Pszczyna, UG Goczałkowice-Zdrój, UG Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.