Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Gorące tematy

  • 19 grudnia 2012
  • wyświetleń: 7427

Echo: kiepsko z gminną spółką

Sytuacja Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wstrząsnęła radnymi miejskimi. Nie zgodzili się na planowaną przez spółkę sprzedaż terenu w Porębie (chcą unieważnienia przetargu). Jak mówili, spółka nie może w taki sposób reperować swych finansów. O sprawie napisał Tygodnik "Echo".

Rada, Dariusz Skrobol, Mirosław Kraus
Dyskusja pomiędzy Mirosławem Krausem a burmistrzem Dariuszem Skrobolem. · fot. Renata Botor / Tygodnik Echo


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (29 listopada) z wnioskami o przygotowanie uchwał wystąpił radny Jacek Kubis. Pierwszy wniosek dotyczył umorzenia udziałów PTBS, w wyniku czego działki w Porębie miałyby zostać z powrotem przejęte przez gminę na własność. Jak uzasadniał, jest to konieczne, aby zapobiec wyprzedaży działek przez zarząd PTBS. A sprzedaż ta nie jest akceptowana, gdyż wniesienie tego gruntu jako udział do spółki było warunkowane tym, że w przyszłości tereny te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie przez PTBS i pod budownictwo mieszkaniowe.

- Nie można godzić się na reperowanie finansów spółki przez sprzedaż gruntów oraz na podejmowanie działań sprzecznych z celami statutowymi PTBS-u - wyjaśniał J. Kubis. Drugi wniosek dotyczył unieważnienia przetargu na zbycie działek w Porębie przy ul. Dworskiej (w związku z pierwszym wnioskiem). Wniosek podpisała grupa radnych.

Sylwia Caputa przytoczyła akt notarialny z 2001 r. z informacją, że gmina sprzedała PTBS-owi działkę o powierzchni prawie 4 ha w Porębie z 99,99 proc. upustem, a więc za 36,25 zł. I miały tam powstać budynki mieszkalne dla średniozamożnych.

Jak mówiła też, w 2009 r. nieruchomość została podzielona na 36 działek i wyceniona na ok. 4 mln zł. - Przed każdym uchwaleniem budżetu kłócimy się, który chodnik ma być remontowany, co w której szkole. Teraz decyduje się, że działki, które PTBS dostał od gminy za przysłowiową złotówkę, będą sprzedane za miliony. Czy to ma sens? Gdyby burmistrz w 2008 r. posłuchał części radnych mówiących o likwidacji spółki, w 2012 r. na tym terenie stałyby już dwa budynki komunalne, a pan burmistrz negocjowałby warunki dotyczące partnerstwa publiczno-prawnego na tym terenie.

Burmistrz Dariusz Skrobol mówił, że decyzje są z 2001 r., kiedy działalność PTBS-u miała sens, bo mogło być dofinansowanie z innych źródeł. Teraz zaś, można było usłyszeć, jeśli nie naprawi się stanu finansowego spółki, gmina będzie musiała spłacać to, co spółce Rada Miejska poręczyła - 4 mln zł. A kredyty są we frankach szwajcarskich, co dziś jest dodatkowym obciążeniem.

Mirosław Kraus powiedział więc, aby PTBS, który z powodów koniunkturalnych i formalno-prawnych nie może realizować swych zadań statutowych, zwrócił gminie majątek. A gmina zdecyduje, czy ratować spółkę czy ogłosić jej upadłość.

Prezes PTBS objaśniał, że zdecydowano się na budowę osiedla przy ul. Bednorza z wykorzystaniem kredytu we frankach szwajcarskich, bo nie było wówczas innej możliwości. Kurs franka był wtedy stabilny, ale z powodu kryzysu na świecie się to zmieniło. Teraz w pływy z czynszów starczają jedynie na spłatę kredytu z odsetkami, na utrzymanie osiedla niewiele zostaje. Aby ratować sytuację finansową TBS-u, podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu w rachunku bieżącym (w 2008 r.). Obecnie trzeba sprzedać teren w Porębie, który - zdaniem prezesa - i tak nie nadaje się pod budowę osiedla wielorodzinnego, bo to za daleko od Pszczyny. - A bank może wypowiedzieć umowy kredytowe, co skutkować będzie dla gminy wypłatą 4 mln zł poręczenia.

Burmistrz przestrzegał też radnych przed pochopnymi pomysłami likwidacji TBS-u, bo wtedy gmina będzie musiała spłacać wszystkie zobowiązania, ok. 10 mln zł. Uspokajać sytuację zaczęła wiceburmistrz Grażyna Goszcz, która jest w Radzie Nadzorczej PTBS-u. Zaproponowała spotkanie i szersze wyjaśnienia.

Radni przyjęli jednak wnioski o przygotowanie uchwał dotyczących umorzenia udziałów PTBS oraz o unieważnieniu przetargu na sprzedaż działek.

(reb) / Tygodnik Echo

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.