Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Rozrywka

  • 19 czerwca 2020
  • 21 czerwca 2020
  • wyświetleń: 2129

Nagrody Starosty w dziedzinie kultury. Zgłoszenia do 30 czerwca

Za nami:

W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Laureatów poznamy najpóźniej końcem września.

koncert, scena, muzyka
W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury · fot. pixabay


Nagrodą Starosty Pszczyńskiego zostaną wyróżnione osoby lub podmioty, które wykazały się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki oraz zaangażowane w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego na terenie powiatu pszczyńskiego. Nagrody w dziedzinie kultury mogą otrzymać także osoby lub podmioty, które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach lub imprezach rangi co najmniej wojewódzkiej.

Do wyróżnienia w postaci nagrody finansowej można zgłaszać osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu pszczyńskiego, osoby prawne oraz inne podmioty.

- Nagrody będą przyznawane za szczególny wkład w kształtowanie życia kulturalnego i artystycznego w naszym powiecie. Będziemy je wręczać corocznie, po wcześniejszej ocenie całokształtu działalności lub osiągnięć kandydatów o istotnym znaczeniu w minionym roku kalendarzowym - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński podkreślając, że w powiecie pszczyńskim nie brakuje osób i organizacji, które angażują się w życie kulturalne.

Zachęcamy instytucje, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na rzecz kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe, a także Komisję Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego do zgłaszania kandydatów do nagrody.

Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek o przyznanie nagrody, dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

Przygotowany wniosek należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna do 30 czerwca. Decyduje data wpływu do urzędu. Szczegóły w dołączonym regulaminie.

nagrody w dziedzinie kultury


Pliki do pobrania:Uchwała nr XVIII/188/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dn. 27 maja 2020 r. (regulamin)
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego

ar, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.